Týmová supervize formou případových studií

1011Milí manažeři sociálních služeb,

chcete vidět výsledky supervize? Víte za jakou službu platíte? K čemu tým rozvíjí?

Na základě průzkumů potřeb vybraných poskytovatelů sociálních služeb jsem se rozhodl Vám nabídnout produkt, který je jedinečný a konstruktivní a to supervizi přímé péče formou případových studií. Tato forma supervize je přímo zaměřená na klienty a jejich potřeby. V průběhu supervize zjistíme historii klienta, jeho sociální zázemí, potřeby, zájmy a nejčastější problémy. Zároveň se tým podrobně seznámí s klienty a sjednotí na práci s nimi.

Je možné se domluvit, že příslušný klíčový pracovník ze supervize vyhotoví zápis, který se pak založí do dokumentace.

Postup je takový, že napřed si s týmem sjednotíme postup a obsah případových studií. Řekneme si, jak se každý z nás na supervizi připraví. Supervizi pak vedu s ohledem na názor každého z účastníků. Následně někdo z týmu napíše zápis, který si mohou dodatečně přečíst nepřítomní a je zněním dohody o spolupráci na rozvoji konkrétního klienta. Pokud je to užitečné, můžeme pozvat samotného klienta, aby se k postupu vyjádřil.1010

Jestli chcete smysluplnou supervizi s jasným výstupem a uchopitelným výsledkem, kontaktujte se.

1012

Kontakt

Mgr. Jan Vodák, Ph.D.

Březnice 517

Zlín 760 01

+420 774 586 325

jan@janvodak.cz

Najdete nás

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!