Koučování

Když jsem procházel pětiletým tréninkem supervidovaným lektorem, jsem věděl, že koučování je skvělý nástroj, pomoci kterého můžete pomoci lidem pochopit sami sebe a pomoci formulovat své přání a pocity tak, aby jim bylo rozumět. Dnes nevím, jestli toto označení mohu jen tak použít. V nabídkách nacházím finanční kouče, marketingové kouče, sexuální kouče, vztahové kouče. Kouč je každý, kdo si to napíše na vizitku, nebo ten, kdo si umí vytvořit alespoň jednoduché webové stránky. Spousta klientů už má nic nepřinášející zkušenost a do této situace přicházím s tím, že nabízím firmám koučink.

Ano jsem kouč, který přestože prošel praxí kněze, poradce, terapeuta, jako nejúčinnější způsob vidí rozhovor, ve kterém může vykonstruovat úplně novou realitu. Umím ovládat řadu technik rozhovoru, které dokážou z klienta vytáhnout ty nejvnitřnější touhy a zakomponovat je do nového příběhu. Umím vystihnout to nejkrásnější z vás a učit vás respektovat vaše slabé stránky, ale při tom je nebrat tak vážně, než aby vás měly brzdit.

Provádím své klienty od plánování až po realizaci nových projektů.

Můžeme spolu naplánovat a propočítat každý detail tak, abyste byli na vše připraveni.

Jaké jsou zakázky mých klientů? Nejčastěji nové projekty v práci. Zásadní změny, kterými klienti procházejí. Rozvod a zásadní osobní změny.

Nejčastějším tématem je rozhodování v kritických situacích.